Onze belofte aan het milieu

Repairpoint helpt mee aan een goed milieu. Op het moment dat u uw smartphone of tablet bij ons laat repareren zullen wij het vervangen onderdeel laten recyclen. Dit doen we door de vervangen onderdelen terug te sturen naar de fabriek. Deze zullen de bruikbare onderdelen recyclen en zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer.
Wat is e-waste?
E-waste is de afkorting voor ‘electronic waste’ oftewel afval dat bestaat uit elektrische apparaten. Hieronder vallen alle afgedankte  apparaten die werken op stroom (via een stekker in het stopcontact of op batterijen). Hieronder vallen dus ook alle smartphones & tablets.

Waarom moet e-waste apart ingezameld worden?

  • Ten eerste bevat e-waste materialen die na recycling weer kunnen worden gebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten, zoals ijzer, koper, aluminium en kunststoffen. Deze grondstoffen hoeven dan niet uit de natuur te worden gehaald.
  • Ten tweede worden bij recycling schadelijke stoffen (zoals CFK’s, kwik en batterijen) uit de apparaten verwijderd, zodat deze het milieu niet kunnen belasten.
  • Ten slotte zorgt verantwoorde recycling ervoor dat apparaten niet terechtkomen in landen waar weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu bij de recycling.